Investor in People

Strategisch en Bestuurlijk Advies inzake:

- Interventie-aanpak Veilige en Leefbare wijken

- Veilig Leren en Werken in het Onderwijs

Nazorg en resocialisatie van ex-gedetineerden

Coördinator en Advies AWBZ/WMO het indiceren van WMO voorzieningen

Dienstverlening op het gebied van Handhavingspecialist/juridisch Kwaliteitsmedewerker Wet werk en bijstand en WMO

Home

Blokland Advies lost veiligheidsproblemen in uw gemeente op. Dit doet Alfredo door u te ondersteunen op de volgende terreinen. Enerzijds ondersteunt Alfredo u bij de implementatie van de interventie-aanpak voor veilige en leefbare wijken. Als operationeel projectleider bevordert Alfredo een effectieve samenwerking tussen interne en externe partners, waarbij uw doelstellingen binnen de gestelde randvoorwaarden en termijnen worden gerealiseerd. Alfredo biedt u als Mediator ondersteuning bij de aanpak van het pesten en overige misstanden in het onderwijs, met als motto: Veilig leren en Werken in het Onderwijs, met als doel dat de scholen zowel voor de leerkracht als de leerling een veilige leeromgeving moeten zijn.

Daarnaast biedt Alfredo u de nazorg van ex-gedetineerden. Sinds 2004 zijn gemeenten hiervoor verantwoordelijk. Deze gemeentelijke taak vult Alfredo voor u in door te Coachen, Begeleiden, Trainen, en het geven van Presentaties & Adviezen aan ex-gedetineerden. Met de professionele nazorg heeft Alfredo bewezen recidive te voorkomen, en is de veiligheid en leefbaarheid in de wijken aantoonbaar verbeterd.

 

© 2010 • Postbus 1302 • 1300BH Almere • 06-23953357 • info@blokland-advies.nl

Powered by DWP | Happy Life | XHTML | CSS